۰۹۱۴۶۰۶۰۶۰۳
یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳
بازار پنبه فروشان مشاهده مغازه ها
بازار حاج محمد قلی مشاهده مغازه ها
بازار میرزابوالحسن مشاهده مغازه ها
پاساژ آریا

پاساژ آریا در خیابان شهید مدنی (دارایی قدیم) قرار دارد . این پاساژ در سال 1350 ساخته شده و دارای سه طبقه و 110 مغازه می باشد.

مشاهده مغازه ها
پاساژ ناصریه مشاهده مغازه ها
تیمچه حاج تقی مشاهده مغازه ها
حاج سید حسین کهنه

سرای حاج سید حسین کهنه یکی از کاروانسراهای بزرگ و مهم بازار تبریز است . سرای حاج سید حسین کهنه در زمینی به مساحت 4000 متر مربع در  دو طبقه ساخته شده و قدمت آن به زمان قاجاریه باز میگردد.

مشاهده مغازه ها
راسته بازار مشاهده مغازه ها
عباچی بازار مشاهده مغازه ها
قیزبستی بازار مشاهده مغازه ها